Видове системи за паркиране

Системата за паркиране, по известна като „ парктроник”, помага на шофьорите при паркирането и движението на заден ход на автомобилите. Като цяло новата система действа по опростен начин, като в основата й са датчици, които се намират в предната и задната част на колата. Те предават информация за ситуацията около автомобила, чрез сигнали, които се приемат на специален дисплей в купето на колата. Датчиците могат да бъдат 4, 6 или 8 на брой.

Новите технологии, разработени от големите автомобилостроители, позволяват наводачите да маневрират по-добре в градския трафик.Системата „парктроник” визуализира актуалната ситуация около вашия автомобил.На дисплея, монтиран на таблото пред шофьора, може да се наблюдава дори и самото движение на автомобила. Най-новите технологии при системите за паркиране и наблюдение, могат да предоставят дори и образи на автомобилите, намиращи се около вас, чрез специални камери. Подобни камери биха могли да се монтират на огледалото за задно виждане, което ви осигурява по-добра видимост, именно в една от най-невралгичните точки на всеки автомобил.

Системите за паркиране, освен по своята цена се отличават и по датчиците, определящи вашата „видимост” в градския трафик. Те биват три основни вида – инфрачервени, ултразвукови и електромагнитни.

Инфрачервените датчици са едни от най-проблематичните, според повечето специалисти. Техните функции могат да бъдат затруднени, в зависимост от климатичните особености и замърсяването на въздуха. Най-разпространени си остават ултразвуковите датчици. Тяхното предимство е, че ултразвуков датчик изпраща информация на около 1,5 м. от автомобила. При по-старите модели ултразвукови датчици, при появата на обект в тяхното поле на наблюдение се подава сигнал към таблото на шофьора. По-съвременните системи позволяват цялата информация да се появява на дисплея пред автомобилиста.

Електромагнитните датчици са добро решение за всеки автомобил, като при тях е от изключителна важност монтажът им да се извърши от специалист. При него не се налага да се дупчи бронята, като датчиците се монтират зад нея. Те могат да отчитат обекти около автомобила, отстоящи до 5 см. от него.