Устройство на акумулаторите в автомобила

Акумулаторите на автомобилите са основополагащи за тяхното безаварийно представяне на пътя. В колите се монтират оловни акумулатори, които са със стартова конструкция. Всяко подобно устройство е съставено от акумулаторни клетки, които са свързани помежду си с т. нар. „мостове”. Акумулаторните клетки, разположени в кутията са с напрежение от 2 волта. По-голямата част от автомобилите, които са в движение разполагат с батерии, притежаващи 6 клетки. Това съответства на напрежение от 12 волта. Съответно шестволтовите батерии притежават 3 акумулаторни клетки.

Във всеки акумулатор клетките притежават отрицателен и положителен заряд. Именно от големината и характеристиките на клетките зависи капацитета на акумулатора. Положителните и отрицателните клетки са разделени помежду си с ограничители. За да се избегне късо съединение в акумулатора плочите в него се поставят така, че да не докосват дъното. Те се монтират на специални стени, наречени „ребра”.Ето защо, дори при условие, че плочите се износят от употреба и се започнат да се ронят на дъното на батерията, пак не би се получило „късо” съединение.

От какво всъщност се състои един акумулатор? Отделните части са както следва : кутия на батерията; смола, която изпълнява ролята на изолатор; капачка; отвор в батерията, през който се долива електролит или вода; извод на батерията; решетка на акумулатора. Батерията се покрива със специален пластмасов капак. Вместо капак някои предпочитат да покрият акумулаторната батерия с изолаторен разтвор, който е киселиноустойчив. За тази цел се използва специална смола.

Ако сте решили да си закупите нов акумулатор, то би трябвало да спазвате инструкциите, предвидени от неговия производител. Задължително трябва да се зареди новият акумулатор, преди неговата експлоатация, за да се гарантира ефективната му работа в бъдеще.

Трябва да се знае, че при продажба на акумулаторни батерии от автосервизи, специалистите извършват тяхната подготовка, тъй като производителите на подобни устройства ги доставят „сухи”. За да бъдат готови за експлоатация, акумулаторните батерии се напълват с разтвор от акумулаторна сярна киселина на водна основа.